Članovi

U Vikingu sviraju i pjevaju:

Kristina Veček
Vokal i Back Vokal
  Oliver Šagovac
Svira bass gitaru, Lead Vokal
Zadužen za komunikaciju s publikomi vođenje programa na vjenčanjima.
Ivica Vincar
Svira klavijature, Vokal i Back Vokal
Zadužen je za vodstvo banda.
Ako želite kontaktirati grupu Viking njega ćete prvog upoznati.
Franko Perić
Svira gitaru, Back Vokal
Zoran Ferenčak
Svira bubnjeve
Antonio Sremić
Svira harmoniku, klavijature, Lead Vokal